Skånes byggnadsvårdsdag, 30:e juni i Gislöv, Simrishamn

För femte året i rad ägnar vi en dag åt den skånska byggtraditionen. Butiken har erbjudanden och smedjan är öppen.
Lättare mat och fika finns på plats i Gislöv mellan 10-16.

Årets tema; Cirkulär renovering

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som definieras på följande sätt enligt Wikipedia;

“Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande.”

Renovering enligt cirkulära principer innebär produkter som går att återanvända, material som kan återanvinnas och verktyg som kan hyras. Exempel som kommer att diskuteras under dagen är en golvkonstruktion som består av återvunnet glas istället för cellplast, lera istället för betong (som binder den ändliga resursen sand), utan armeringsjärn och med utbytbara golvvärmerör.
Traditionella byggmetoder är ofta cirkulära utan att ordet har använts. Tänk flyttbara timmerkonstruktioner, renoveringsbara fönster, återanvända takstolar osv.
Byggnadsvård är cirkulärt!

Föreläsningar

Vi startar 10 och räknar ca 30-45 minuter per session med frågor.

10:00 Fredrik Trane/Tranes Handelskompagni – vad är cirkulär ekonomi och renovering
10:45 Alnarp Cleanwater System – avlopp på naturens villkor
11:30 Svenska byggnadsvårdsföreningen – Svenska byggnadsvårdsföreningens arbete
12:15 Fredrik Trane – badrum utan tätskikt
13:00 Jens Ingvad – moderna bruk hotar humlepälsbiet som bara finns i Skillinge och Brantevik
14:15 Marcus Åkesson/Hasopor – återvunnet glas som isolering
15:00 Kim Svedmark – golvvärme och lergolv

Övriga utställare

Malin Allbäck/Byta-Yta – färg med naturliga ingredienser
Kristofer/Järnet i Elden – bruks- och knivsmed
Daniel/Brocks byggnadshantverk – Traditionellt mureri