Det är viktigt att underhålla fasaderna på ett bra sätt, tvätta den varsamt vid behov och se till att eventuella problem med alger inte får eskalera och pågå under lång tid.

På samma sätt är det avgörande att alla ytor rengörs ordentligt innan ni kalkar dem på nytt, kalk fastnar helt enkelt inte så bra på alger!
Bental Algtvätt är speciellt framtaget för oss för att fungera på en kalkfärg, under en kalkfärg och inte lämna några spår på fasaden som kan missfärga eller på något annat sätt påverka kalkmålningens funktion och egenskaper.

Användningsområde

Bental påförs på torr yta. Provrengöring skall alltid utföras på en begränsad yta för att konstatera rengörande effekt samt säkerställa att ingen oönskad påverkan av underlaget förekommer.

Innehåll

Benzalkoniumclorid (5-15%)

Åtgång

Ca 0,2 liter brukslösning/m2/behandling (ca 0,03 liter koncentrat). Åtgången varierar beroende på utförande och underlag.

Förpackning

1 liter flaska
5 liter dunk