Vårt material

Allt material nedan får användas vid tillfällen där Tranes Handelkompagni AB (Tranes) omnämns och där Tranes nämns som ägare av bild. Om inget anges vid respektive bild i arkivet är fotograf Jenny Baumgartner http://www.jennybaumgartner.com/ och skall anges vid bild.