Renovera cirkulärt med naturmaterial

Cirkulär ekonomi – från “waste” till “wealth”

Om ni vill se en inspirerande film om naturens krafter och vad som leder fram till tankar om vad som är viktigt. Titta på Ellen McArthur;

För att visa lite kort om vad cirkulär ekonomi är kan vi använda en förenklad bild enligt ovan. Till vänster ser vi hur vår produktionscykel ser ut och har sett ut i många år. Vi tar naturmaterial, producerar något, som vi använder, kastar bort och som slutligen på något sätt förstör vår miljö.

Nu protesterar du kanske och säger att jag minsann källsorterar allt mitt avfall och komposterar det sista. Och det är bra; men bara en bit på vägen. Tittar vi i cirkeln ovan hoppar vi idag över stegen reuse och remake. Alltså återanvändning utan förädling.

För att nå fram måste företagen som producerar tänka på denna omställning redan i designen och materialval.

Vi måste lära oss göra vårt waste till wealth istället.

Cirkulär ekonomi pekar även på fler aspekter såsom ägande; måste alla äga en bil eller en skruvdragare? Det är snarare transporten och en iskruvad skruv vi vill ha. Låna eller hyr istället.

Cirkulärt byggande

Det kommer rapport efter utredning som visar på byggbranschens påverkan på klimat. Något görs men i mångt och mycket kör vi på som vanligt. Förbrukar ändliga naturresurser och slänger på deponi inom relativt kort livscykel.

Som exempel får betongplattor på mark och isolering stå som exempel. En betongplatta idag består av cement och sand plus kemikalier såsom porbildare och härdare. För att få plattan så sprickfri som möjligt lägger vi i armeringsnät av metall. För komforten i levnadssteget så väljer vi ofta golvvärme gjuten i betongen; oftast få stora slingor som går under väggar. Det innefattar plast, metall och pexrör. För isoleringens skull läggs oftast cellplast. Garantitid brukar vara 10 år. Många golv i en hel lösning får något problem ganska snart efter garantitiden är slut. Vid en sådan renovering måste hela golvet åtgärdas och ny slinga läggas. Det innebär att golvet sågas/bilas upp, ny isolering, ny armering osv. Det gamla materialet är inte åtskiljbart och därför hamnar det på deponi. Dispose i ädel form av naturmaterial såsom sand (vår förbrukning av sand idag är ett reelt problem)

Vill man bygga cirkulärt ska man tänka i material som går att använda/renovera på plats, återanvända (dvs riva och flytta), återanvända isolering osv. – det jag beskriver kan vi redan och har gjort i flera hundar år. Traditionellt byggande. Ett timmerhus går att flytta och återanvända. Det går att laga delar av huset. Materialet har bundit koldioxid under uppväxt.

Däremot kräver det hantverkskunnade och materialkännedom. De stora byggföretagen vill idag ha moduler som monteras av montörer snarare än byggare och oförädlat material.

Cirkulär renovering

Förlängningen av byggande är såklart att vi måste kunna renovera cirkulärt.

Återigen blir betongplattan exempel. Istället för cellplast väljs Hasopor som är återvunna glasflaskor, istället för betong används lera och sand. Sanden förbrukas inte eftersom leran kan vätas och på så sätt lösas upp. Detsamma gäller när golvvärmen går sönder. Då löses leran upp och slingan byts, samma lerblandning bildar det nya golvet. Ingen armering eller extra kemikalier behövs. Ingen deponi. Plastslangen kan återvinnas.

Naturmaterial ÄR cirkulära om det inte är ändliga resurser som binds.

Tänk naturliga material, åtskiljaktiga och återanvändbara så kommer du nära en cirkulär renovering. Om du dessutom hyr dina verktyg och jobbar med eldrivna dito så långt det går är du snäppet ytterligare cirkulär.

Att tänka cirkulärt och bryta vanor

Att tänka cirkulärt och förstå principerna är en vana som måste brytas. Vi är upplärda i en linjär värld.

Varför inte starta med en gång? Välj linoljefärg nästa gång, välj lera istället för betong, renovera möbeln istället för att köpa ny.

Läs mer:

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

https://www.iva.se/publicerat/klimatpaverkan-fran-byggprocessen/

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *