Byggnadsvård – ett förhållningssätt till sitt hus

Vi ska försöka oss på att resonera fram vad byggnadsvård är för något. Kanske med något moderna infallsvinkel än vad ni ser på uppslagsverken.

Vad säger uppslagsverken om byggnadsvård?

Så här säger Wikipedia: (2018-08-13)

Begreppet byggnadsvård sammanfattar skötsel, underhåll och vård av befintliga byggnader, i form av både praktiskt och teoretiskt arbete. Detta gäller såväl äldre som nyare bebyggelse (även om ordet “byggnadsvård” oftare används i samband med äldre bebyggelse).

För särskilt värdefulla byggnader, exempelvis byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, och där arbetet leds av en arkitekt, används vanligen ordet restaurering.

Byggnadsvård ingår som del i kulturvård och kulturmiljövård.

I vår butik möter vi ofta personer som sysslar med byggnadsvård. Det kan vara den enskilda husägaren, timmermannen, bebyggelseantikvarien eller någon arkitekt. Definitionen är väldigt personlig och går ibland stick i stäv med en annan persons definition.

Så här tycker Nationalencyklopedin: (2018-08-13)

byggnadsvård,bebyggelsevård, vård av äldre byggnader eller bebyggelse, särskilt med avseende på kulturhistoriska värden.

Det intressanta i definitionerna är att det egentligen inte står hur man ska göra för att förhålla sig till byggnadsvårdande. Är det “godkänt” med nya material som förenklar underhåll av en byggnad? Bör man undvika allt som inte är traditionella material? Måste man följa byggårets vid en renovering eller ska man följa de lager av tid som syns i huset?

Byggnadsvård enligt Tranes Handelskompagni

När vi själv renoverar så har vi alltid en tanke på det som har varit, det som är nu och det som kommer framåt. Det handlar alltså lika mycket om hur man underlättar för framtida underhåll och materialåtervinning som att återskapa en tid som varit. Självklart ska det gå att bo i här och nu också.

Det som har varit

Idag är det enkelt att få tag på tidstypiska beslag som nytillverkas enligt gamla förlagor, begagnat material och det finns väldokumenterat vilka kulörer som använts och färgtyper såsom linoljefärg eller inredning till kök. Det svåra är snarare att bestämma vilken tidsålder man vill ha i sitt gamla hus. Med tanke på hur fattigt det kunde vara på många ställen i Sverige så kom badrum och kök som vi känner till det sent. Och för att inte tala om eluttag och strömbrytare i retrostil som blev vanligare efter 20-talet men nådde många hem först vid 40-talet. Många gånger är det ett lapptäcke av olika tider i ett hus.

Det som är

Även om vi renoverar varsamt, återställer färgkombinationer och väljer en lumppapp på väggen vill vi leva med någorlunda modern standard. Det innebär stabilt elsystem, komfortabel värme och rinnande vatten. Införande av detta innebär ofta att man måste göra förändringar som en del inte tycker är byggnadsvård. Att man utvecklar och inte restaurerar. Det är här som vi känner att det saknas i definitionerna ovan. Hur vi anpassar begreppet byggnadsvård till utveckling. För oss innebär det att vi tänker reversibelt om det går. Dvs att man i framtiden kan rulla tillbaks en renovering. Det kan t ex innebära att man byter isolering men spåntak ligger kvar. Eller att man drar el och vvs utanpåliggande, inte river ut golv i onödan och sätter värmeslang i väggen istället.

Det som kommer

Vi pratar mycket om cirkulär renovering och cirkulära material med våra kunder idag. Med det menar vi att de material som vi använder ska vara återanvända, återvunna och förnybara. Det enklaste är att tänka på den som ska göra samma renovering som du gör idag – fast om femtio år. Vilka utmaningar de ställs inför och vilka delar de kan återanvända, renovera och återvinna. Om du använder material som måste på deponi, förbrännas eller på annat sätt slängas så är det fel val.

Vår definition av byggnadsvård

Vi har provat definiera byggnadsvård;

byggnadsvård; att med hjälp av cirkulära material renovera reversibelt eller restaurera en byggnad och dess kringmiljö och därmed bevara de unika värden som byggnadsmiljön har med hänsyn till historia såväl som framtid.

Definitionen av byggnadsvård symboliseras av modernt kök i gammal stil

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *