Linoljesåpa från Otosons bild på 1 litersflaska

Hasopor skumglas - ett återvunnet byggmaterial

/
Ur ett cirkulärt perspektiv ett perfekt material

Alnarp cleanwater - ett avlopp på naturens villkor

/
Som en skogsbäck förpackad i en tunna

Humlepälsbi - med smak för traditionella byggmaterial

/
Ett solitärbi som lever tack vare lerbruk