Hasopor skumglas - ett återvunnet byggmaterial

Ur ett cirkulärt perspektiv ett perfekt material

Alnarp cleanwater - ett avlopp på naturens villkor

Som en skogsbäck förpackad i en tunna

Humlepälsbi - med smak för traditionella byggmaterial

Ett solitärbi som lever tack vare lerbruk

Traditionell kalkning av en vägg

Den vackraste avfärgningen av kalkputs är kalkmjölk

Skånes byggnadsvårdsdag 2018 - Cirkulär renovering

En dag om cirkulär renovering