Definitionen av byggnadsvård symboliseras av modernt kök i gammal stil

Hasopor skumglas - ett återvunnet byggmaterial

/
Ur ett cirkulärt perspektiv ett perfekt material

Alnarp cleanwater - ett avlopp på naturens villkor

/
Som en skogsbäck förpackad i en tunna

Humlepälsbi - med smak för traditionella byggmaterial

/
Ett solitärbi som lever tack vare lerbruk

Traditionell kalkning av en vägg

/
Den vackraste avfärgningen av kalkputs är kalkmjölk

Skånes byggnadsvårdsdag 2018 - Cirkulär renovering

En dag om cirkulär renovering